Tools

Гаранционно споразумение COSME

Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

 
 

За кого е подходящ

По програмата могат да се финансират МСП предприятия, развиващи приемлива дейност съгласно критериите на ЕИФ и отговарящи на едно от следните условия.

 
 • Предприятия, които имат желание да инвестират с минимално самоучастие

 • Предприятия със стартиращ бизнес

 

Детайли

 • Самоучастие до 5 % за фирми с бизнес история над 1 година

  Финансирането е с максимално самоучастие от 5 % за фирми с бизнес история над 1 година.

 • Самоучастие от 20% за стартиращи компании

  Финансирането е с минимално самоучастие от 20% за стартиращи компании.

 • Гъвкав погасителен план за всички юридически лица

  За всички юридически лица може да бъде предложен гъвкав погасителен план на финансов лизинг, със срок до 72 месеца в зависимост от вида на актива.

 

Условия на програмата

По програмата не се финансира реализацията на проекти по Еврофондовете и/или други донорски програми. Не са допустими и лизинги за рефинансиране на съществуващи такива от други финансови институции и от KBC Лизинг.

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.