Tools

Видове лизинг

Възползвайте се от разнообразни и гъвкави решения за финансиране от KBC Лизинг. 

Всички видове лизинг

Финансов лизинг за физически и юридически лица с възможности за отворен и затворен край, лизинг без доказване на доход или лизинг за „Управление на автопарк“.

Оперативен лизинг KBC Рент поема всички грижи за нови леки и лекотоварни автомобили без опция за придобиване на собственост от страна на лизингополучателя. Подходящ за юридически лица.

Управление на автопарк включва цялостна грижа за автопарка с обезпечаване на техническо обслужване на автомобил през срока на лизинг. Подходящ за физически и юридически лица.

 

Агрокредит за закупуване на нова селскостопанска техника с лимит за финансиране на 100% от ДДС. Подходящ за юридически лица.

С изкупуване на употребявани автомобили, финансирани от нас можете да замените ползвания от вас автомобил на лизинг с нов.

Европейски програми за финансиране на МСП.

 

Защо на лизинг

 • Правите инвестиция с минимален капитал.

 • Изплащате актива след ефективната му доставка.

 • Получавате финансиране без обезпечение.

 • Плащате съобразно Вашите постъпления.

 • Имате еднократни разходи по финансирането.

 • Данък добавена стойност не е част от лизинговата сделка и върху него не се начисляват лихви.

 • Лихвите и амортизацията на актива Ви се признават като разход.

 • Заприхождавате лизинговия обект като актив - има положителен ефект за финансовите показатели и кредитния рейтинг на фирмата.

 

Защо KBC Лизинг

 • Ние Ви предлагаме конкурентни ценови условия.

 • Ние сме гъвкави при структурирането на по-големи сделки.

 • Покриваме цялата страна чрез офисите на KBC Банк.

 • Прилагаме единни условия за всички доставчици.

 • Поддържаме сътрудничество с голям брой застрахователи и имаме договорени промоционални условия с тях.

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.