Tools

Леки и лекотоварни автомобили

Възможности за ползване на леки и лекотоварни автомобили.

Детайли

Финансов лизинг с отворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 15% /10% аванс до 60 месеца за нови автомобили

Мин. 20% за употребявани автомобили

Остатъчна стойност В зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива.
ДДС Разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Декларация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца

 

Финансов лизинг със затворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 15% за нови автомобили

Мин. 20% за употребявани автомобили

Остатъчна стойност Няма
ДДС Заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Декларация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца

 

Финансов лизинг без доказване на доход

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

За нови автомобили - мин. 25% с покупна цена до 30 000 евро без ДДС, за останалите мин. 30%, вкл. за употребявани автомобили (не по-стари от 4г. към момента на закупуване).

Остатъчна стойност Няма
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя

 

Оперативен лизинг

 
 • Лизингополучател

  Юридически лица

 • Активи

  Нови леки и лекотоварни активи до 3,5т.

 • Срок

  До 60 месеца

 • Пробег

  До 180 000 км за целия срок на лизинг

 • Валута

  EUR (възможност за плащане в BGN)

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги, включени в месечната лизингова вноска

 • Регистрация на МПС
 • Сервизен мениджмънт: Обезпечаване на техническо обслужване на автомобила през срока на лизинг с фокус върху оптимизиране на разходите, безпроблемно ползване и координация на процесите. Включва всички технически разходи, свързани с нормалната употреба и по предписанията на производителя
 • Застраховки Каско и Гражданска отговорност плюс Застрахователен мениджмънт: управление на покритите от застрахователя рискове с цел минимизиране на разходите и намаляване на сервизния престой
 • Управление покупката на нови гуми, тяхната сезонна смяна и съхранение
 • Осигуряване на  заместващ автомобил и такъв до доставката на оригиналния автомобил
 • VIP услуга: Вземане на автомобила на клиента от неговия офис  и извършване на дейности по отремонтиране, завеждане на щети, смяна на гуми. Услугата е с ограничен териториален обхват.
 • Пътна помощ във всеки случай на обездвижване на МПС
 • Годишен технически преглед
 • Данък МПС
 • Винетка
 • Отчети

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Лизинг за автомобили

Финансов лизинг

Финансов лизинг за физически и юридически лица с възможности за отворен и затворен край, лизинг без доказване на доход или лизинг за „Управление на автопарк“.

Научете повече

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг KBC Рент поема всички грижи за нови леки и лекотоварни автомобили без опция за придобиване на собственост от страна на лизингополучателя. Подходящ за юридически лица.

Научете повече

 

Полезна информация

Често задавани въпроси за лизингополучатели

Отговори на най-често задаваните въпроси за лизингополучатели.

Научете повече

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.