Tools

Машини, оборудване и строителна техника

Финансов лизинг на нови или употребявани машини, оборудване и строителна техника за корпоративни клиенти.

Детайли

Финансов лизинг с отворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 20% 

Остатъчна стойност В зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива.
ДДС Разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

  • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
  • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
  • Документи за самоличност на представляващите фирмата
  • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Финансов лизинг със затворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 20%

Остатъчна стойност Няма
ДДС Заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

  • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
  • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
  • Документи за самоличност на представляващите фирмата
  • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Лизинг за машини, оборудване и строителна техника

Финансов лизинг

Финансов лизинг за физически и юридически лица с възможности за отворен и затворен край, лизинг без доказване на доход или лизинг за „Управление на автопарк“.

Научете повече

 

Полезна информация

Често задавани въпроси за лизингополучатели

Отговори на най-често задаваните въпроси за лизингополучатели.

Научете повече

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.