Tools

Финансов лизинг

Възможности за ползване на различни видове активи посредством финансов лизинг.

За кого е подходящ

 • Физически лица

 • Юридически лица

 

Видове финансов лизинг

Финансовият лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край e лизингов продукт, при който лизингополучателят има право на избор, дали да придобие лизинговия актив или не, по време или след изтичане на лизинговия срок на предварително определена сума (остатъчна стойност). За всяко лизингово плащане по време на лизинговия период лизингодателят издава фактура с ясно упоменати главница, лихва и ДДС, а всички рискове и ползи са прехвърлени на лизингополучателя.

 • Леки и лекотоварни автомобили
 • Тежкотоварни автомобили
 • Машини, оборудване и строителна техника
 • Селскостопанска техника
 • Недвижими имоти

Финансовият лизинг със затворен край

Финансовият лизинг със затворен край определя еднозначно, че лизингополучателят ще придобие собствеността върху актива в края или по време на лизинговия срок. Фактура за цялата стойност на актива се издава в момента на приемо-предаване, като заедно с размера на авансовата вноска се заплаща и пълното ДДС. Месечно се издават фактури само за дължимите лихви, a всички рискове и ползи са прехвърлени на лизингополучателя.

Информация за конкретни параметри и изисквания в зависимост от вида на актива можете да намерите:

 • Леки и лекотоварни автомобили
 • Тежкотоварни автомобили
 • Машини, оборудване и строителна техника
 • Селскостопанска техника
 • Недвижими имоти

Финансовият лизинг с „Управление на автопарк“

Финансовият лизинг с „Управление на автопарк“ е иновативна услуга, която позволява аутсорсинг на всички грижи за МПС, но оставя възможността за придобиване на собственост върху МПС в края на лизинговия срок. В рамките на фиксиран пробег и срок лизингополучателят използва сервизно обслужване, гуми, застраховки, данъци, винетки и други услуги, които са включени в месечната лизингова вноска. Единствен ангажимент на лизингополучателя е да индикира лизингодателя при настъпване на непланирани събития, като повреда, ПТП и др.

На практика лизингополучателят заплаща две вноски:лизингова вноска (съгласно вида лизинг) и допълнителна вноска, обезпечаваща услугата "Управление на автопарк".

Услугата се предлага за юридически лица и само за Леки и лекотоварни автомобили при условията както на Финансов лизинг с отворен край, така и на Финансов лизинг със затворен край.

Промоционални оферти

Финансов лизинг без доказване на доход

Специално разработена програма за нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили, които се закупуват от официалните дилърства на  съответните марки в страната.

Чрез нея клиенти, които са български физически и юридически лица, чиито доходи и финансови показатели не отговарят в достатъчна степен на заложените критерии от лизинговата компания, имат възможност да получат финансиране при по-високо собствено участие от цената на автомобила.

Минималната първоначална вноска за нови автомобили стартира от 25%; при употребяваните - от 30% и автомобилът трябва да бъде не по-стар от 4 години, като във всички случаи клиентът трябва да има чисто кредитно досие.

Информация за конкретни параметри и изисквания за финансиране на Леки и лекотоварни автомобили.

 

Защо на лизинг

 • Правите инвестиция с минимален капитал.

 • Изплащате актива след ефективната му доставка.

 • Получавате финансиране без обезпечение.

 • Плащате съобразно Вашите постъпления.

 • Имате еднократни разходи по финансирането.

 • Данък добавена стойност не е част от лизинговата сделка и върху него не се начисляват лихви.

 • Лихвите и амортизацията на актива Ви се признават като разход.

 • Заприхождавате лизинговия обект като актив - има положителен ефект за финансовите показатели и кредитния рейтинг на фирмата.

 

Обект на лизинг

Леки автомобили

Финансов лизинг с и без доказване на доход; оперативен лизинг на нови леки автомобили.

Научете повече

Тежкотоварни автомобили

Финансов лизинг на тежкотоварни автомобили с отворен или затворен край за юридически лица.

Научете повече

 

Полезна информация

Често задавани въпроси за лизингополучатели

Отговори на най-често задаваните въпроси за лизингополучатели.

Научете повече

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.