Tools

Е-фактура

Предимства

  • Бърза доставка

  • Постоянен достъп до всички публикувани документи

  • Възможност за оспорване чрез системата

  • Възможност за автоматизирано плащане на документите чрез онлайн банкиране на някои банки или с банкови карти

 
 

Издадените по договорите за лизинг счетоводни документи се изпращат на лизингополучателите чрез системата за електронни фактури eFaktura на интернет адрес efaktura.bg. Това е WEB базирано приложение, което позволява на потребителите само с браузъра на своя персонален компютър да могат да работят с него, т.е. при клиента не е необходимо да се инсталира никакъв софтуер или да има електронен подпис.

При всяко публикуване на документ, лизингополучателите получават автоматично уведомление от системата изпратено на заявените от тях в договора за лизинг e-mail адреси. Съобщението съдържа и линк към документите. При първото влизане в системата, лизингополучателите трябва да се регистрират, като въведат данните си и парола.

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и  е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури предоставяни чрез системата на еFaktura напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Документите могат да се преглеждат, потвърждават и оспорват.

 

Достъп до системата efaktura.bg

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офис на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.