Tools

Ставаме KBC Лизинг

 

Белгийската финансова група КВС придоби Райфайзенбанк и дъщерните ѝ компании в България. С това, групата КВС в България вече обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март 2022 г., общата стойност на активите на компаниите след придобиването превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

Новите дружества в Групата ще носят в името си международно разпознаваемия бранд KBC - банката ще се казва KBC Банк България, лизинговото дружество ще бъде KBC Лизинг България, KBC Управление на инвестиции е новото име на управляващото дружество, а компанията, предоставяща застрахователно посредничество, се казва KBC Застрахователен брокер България.

 

Какво се променя за мен?

Договорните отношения с клиентите се запазват непроменени и няма нужда да бъдат предприемани каквито и да било стъпки. На този етап се променят само собственикът и името на дружеството. Продължаваме да обслужваме клиентите според най-високите стандарти, и да предлагаме качествени и иновативни продукти и услуги. 
Както винаги, за нас клиентът е в центъра и се стремим да бъдем негов доверен партньор.

 

Променят ли се условията по ползвания от мен лизинг?

Вашите отношения с лизинговата компания по повод ползваните лизингови услуги продължават в съответствие със сключения договор. Можете да продължите да погасявате Вашите задължения както досега.

 

Одобрението на лизинг, което получих преди промяната на собствеността и името на дружеството, валидно ли е?

Ако сте получили одобрение за лизинг, за който все още не сте сключили договор към момента на промяна на собствеността и името на дружеството, одобрението остава в сила за срока и при условията, описани в него.

 

Какво става с искането ми за лизинг, което в момента се разглежда? Кой в крайна сметка ще подпише договора с мен?

Искането Ви за лизинг ще бъде разгледано в съответствие с установените правила и процеси. В случай на одобрение ще имате възможност да сключите договор. В договора за лизинг лизинговото дружество ще бъде идентифицирано с новото си име.

 

До кога трябва да приема предложението, получено от лизинговото дружество?

В случай че сте получили оферта за лизингов продукт, можете да се възползвате в указания в офертата срок.

 

Често задавани въпроси

В документа можете да намерите още информация по най-често задаваните въпроси, свързани с промените.

 Въпроси, свързани с придобиването от KBC Груп

За повече информация може да посетите и сайта на KBC Банк България.

 

Новини

Информация относно придобиването от KBC Груп.

Прочетете повече

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Полезна информация

Информация за KBC Банк България.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.