Tools

Похвала

 

Всички полета, маркирани със звездичка (*), са задължителни.

 

 

До 50 символа включително интервалите

До 50 символа включително интервалите

Без интервали и символи

До 50 символа

До 150 символа включително интервалите

До 2000 символа включително интервалите

Максимален размер на приложения файл: 3 MB; Допустими формати: .doc, .rtf, .txt, .pdf, .ppt, .jpg, .tiff, .gif, .jpeg
 
 
С настоящото се съгласявам "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД да съхранява и извършва обработка на личните ми данни, станали й известни във връзка с настоящата препоръка, за целите на осъществяване на комуникацията и предоставяне на отговор. "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД не разкрива данните на трети лица, освен на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения. В случай, че не предоставите данните си, похвалата Ви не би могла да бъде правомерно обработена и не бихте могли да получите отговор на изложените въпроси. Имате право на достъп и право на корекция на събраните данни посредством подаване на писмена молба в офис на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД. Запознат съм с целта на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.
captcha
 

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.